De voordelen voor leveranciers

 • Flextender is dé marktplaatsexpert op het gebied van inhuuropdrachten
 • Kosteloos inschrijven
 • Automatisch op de hoogte blijven interessante opdrachten
 • Eenvoudig meedingen naar inhuuropdrachten die interessant voor u zijn
 • Geen acquisitietijd
 • Gelijke kansen voor elke leverancier
 • Goed bereikbare helpdesk die u persoonlijk te woord staat
 • Persoonlijke terugkoppeling omtrent uw reactie
 • Advies om goed te reageren op een marktplaats voor inhuuropdrachten

De Flextender werkwijze

 • Registreer kosteloos als leverancier
 • Vind een opdracht
 • Reageer eenvoudig en bepaal het uurtarief
 • Bij selectie: voer het gesprek met opdrachtgever
 • Bij gunning: aan de slag en digitale urenregistratie

Registreren als leverancier

Meer informatie

Wanneer u zich geregistreerd heeft blijft u als leverancier automatisch op de hoogte van inhuuropdrachten die voor u interessant zijn. Zodra de opdracht geplaatst is kunt u op eenvoudige en snelle wijze reageren en u dingt direct mee naar de opdracht. Elke leverancier heeft een eerlijke kans.

Eindelijk kunt u op eenvoudige wijze direct meedingen naar een inhuuropdracht. Deze waren dikwijls voorbehouden aan preferred suppliers. U hoeft geen acquisitie te verrichten, dat heeft Flextender reeds voor u gedaan. Zodra de opdracht gepubliceerd is kunt u direct reageren. Elke leverancier heeft een gelijke kans, of het nu gaat om een grote onderneming of een ZZP-er, iedereen is gelijk.

Flextender is een organisatie die volledig onafhankelijk is en zelfstandig opereert. Wij zijn niet gelieerd aan enige organisatie. Deze onafhankelijkheid waarborgt dat u als leverancier bij elke inhuuropdracht telkens een eerlijke kans krijgt.

Bij elke inhuuropdracht worden er gunningscriteria geformuleerd op basis waarvan de opdracht gegund zal worden. Deze criteria worden in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. Bij een reactie dient u aan te geven in welke mate de aangeboden professional aan de gestelde criteria voldoet. Degene met de hoogste score eindigt op de eerste plek in de ranking. Bij een gelijke score is het uurtarief bepalend. Zo ontstaat er een ranking op basis waarvan de opdrachtgever een selectie maakt.

Wanneer u een inhuuropdracht wordt gegund, verzorgt Flextender de administratieve afhandeling en creëert een digitaal dossier welke eenvoudig te raadplegen is. Denk hierbij aan zaken zoals: het contract, de verlenging, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) et cetera. Alle documenten worden samengevoegd in één digitaal dossier die u als eenvoudig kunt raadplegen.

​Voor alle Wet DBA aangelegenheden werkt Flextender samen met PricewaterhouseCoopers (PwC). Gezamenlijk hebben we een modelovereenkomst opgesteld welke is goedgekeurd door de belastingdienst. De modelovereenkomst wordt toegepast wanneer een Zzp’er een inhuuropdracht uitvoert en waarborgt dat de Zzp’er de juiste overeenkomst gebruikt. De Wet DBA is nog volop in ontwikkeling. Flextender volgt samen met PwC de ontwikkelingen nauwkeurig en houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

​Als gevolg van wijzigingen in de aanbestedingswetgeving is een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) de juridische naam voor een marktplaats. Om toe te treden tot het DAS dient u een verklaring af te geven over uw onderneming. U bent als leverancier voor ons belangrijk en daarom heeft Flextender dat proces voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt. Als nieuwe leverancier kunt u zeer eenvoudig toetreden en u blijft daarmee automatisch op de hoogte van de voor u relevante inhuuropdrachten. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Flextender beschikt over een digitaal urenregistratiesysteem. Op eenvoudige wijze voert u de gewerkte uren in. De uren worden goedgekeurd door de inhurende manager. Wanneer de uren zijn goedgekeurd dan vormt dat de grondslag voor de facturatie.

U factureert op maandbasis de gewerkte uren aan de opdrachtgever. In het tarief is de fee van Flextender inbegrepen. Flextender factureert u maandelijks voor het gewerkt aantal uren maal het bedrag dat vooraf gecommuniceerd is.

Voor een succesvolle marktplaats is de aanwezigheid van kwalitatief goede leveranciers onontbeerlijk. Zonder de aanwezigheid van leveranciers kan de inhuuropdracht simpelweg niet worden uitgevoerd. Het is vanzelfsprekend dat leverancier tevreden moeten zijn over de marktplaats zodat zij zullen reageren en blijven reageren. Flextender hecht veel waarde aan de tevredenheid van de leveranciers en verleent een persoonlijke service zoals: een goed bereikbare telefonische helpdesk, hulp bij het reageren op een inhuuropdracht, persoonlijke terugkoppeling omtrent uw reactie en advies om goed te reageren op een marktplaats.

Deze werkwijze heeft geresulteerd dat Flextender door vele grote, voorname en kleine partijen betiteld is als meest prettige marktplaatsorganisatie om mee samen te werken.

Voor het verrichten van de diensten van Flextender is een vergoeding verschuldigd aan Flextender. De vergoeding verschilt per inhuuropdracht en wordt gecommuniceerd in de elke uitnodiging tot het doen van een aanbieding. De vergoeding kan in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever óf bij Leverancier.