Waarom Flextender

 • Flextender is dé marktplaatsexpert op het gebied van inhuuropdrachten.
 • Besparen op de kosten van externe inhuur met gemiddeld 15% en met behoud van kwaliteit.
 • Goed en rechtmatig alternatief voor een raamovereenkomst.
 • Volledige ontzorging van het proces van een inhuuropdracht door gekwalificeerde experts.
 • Eén centraal punt voor externe inhuur.
 • Persoonlijke dienstverlening
 • Afhandeling van alle administratieve zaken
 • Korte doorlooptijd (4 werkdagen)
 • Zeer eenvoudig te implementeren en te gebruiken
 • Management informatie op maat
 • Bestaande opdrachtgevers waarderen de samenwerking met het schoolcijfer 8.

De Flextender werkwijze

 • Opstellen en plaatsen van een inhuuropdracht
 • Potentiele leveranciers worden benaderd en reageren met geschikte kandidaten
 • Flextender controleert de reacties (Cv’s ) op juistheid en stelt een ranking op
 • U voert de gesprekken met de kandidaten en maakt een keuze
 • Flextender verzorgt de administratie van alle benodigde documenten
 • Uitvoering van de opdracht door kandidaat

Ja, ik heb als opdrachtgever interesse

Meer informatie

Flextender beschikt over ruime ervaring en expertise bij meerdere opdrachtgevers. Naast de levering van het digitale platform begeleidt Flextender het proces van een inhuuropdracht op professionele wijze. Tijdens het gehele proces staan de wensen van u als opdrachtgever centraal. De praktijk leert dat inhuuropdrachten weinig generiek zijn en maatwerk veelal gewenst is. Flextender levert maatwerk zodat elke inhuuropdracht succesvol wordt afgehandeld. Onze opdrachtgevers waarderen onze dienstverlening met een 8 en daar zijn we blij mee!

Flextender is een organisatie die volledig onafhankelijk is en zelfstandig opereert. Wij zijn niet gelieerd aan enige organisatie. Deze onafhankelijkheid waarborgt dat u als opdrachtgever bij elke inhuuropdracht de meest geschikte professional krijgt aangeboden tegen een scherp tarief.

Veel opdrachtgevers hebben de ambitie om de ‘’kleine’’ ondernemers (MKB & ZZP-ers) inhuuropdrachten gegund te laten krijgen. Middels het platform heeft elke leverancier een gelijke kans. Vele ZZP-ers zijn vertegenwoordigd in onze database. Dit schept voor u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een grote groep van geschikte ‘’kleine’’ ondernemers te bereiken die kunnen reageren op de inhuuropdracht.

Flextender ontzorgt het gehele proces van een inhuuropdracht van begin tot eind. Uiteraard behoudt u wel de regie. De praktijk leert dat het succes van een marktplaats voor maar liefst 90% bepaald wordt door de begeleiding van het proces van een inhuuropdracht. Flextender is expert op dit gebied en begeleidt u waar mogelijk gedurende het proces. Te denken valt:

 • Meehelpen opstellen van een inhuuropdracht (inclusief gunningscriteria)
 • Plaatsen van de opdracht
 • Afhandelen van vragen van leveranciers
 • Checken van alle reacties op juistheid
 • Opstellen ranking
 • Inplannen gesprekken
 • Het persoonlijk inlichten van alle niet-winnende leveranciers
 • Opstellen van de overeenkomst inclusief verlengingen
 • Administreren van alle benodigde documenten (digitaal dossier)
 • Levering real-time managementrapporatie
 • (E-) Facturatie

Flextender is trots op haar matchratio van meer dan 98%. In bijna alle gevallen voorzien wij u van de juiste professional. Dit uitzonderlijk hoge percentage is inclusief de moeilijk in te vullen functies. Bij elke inhuuropdracht worden er gunningscriteria geformuleerd op basis waarvan de opdracht gegund zal worden. Deze criteria worden in samenspraak met u opgesteld. Bij een reactie dient de leverancier aan te geven in welke mate de aangeboden kandidaat aan de gestelde criteria voldoet. Flextender controleert de reactie op juistheid. De kandidaat met de hoogste score eindigt op de eerste plek in de ranking. Bij een gelijke score is het uurtarief bepalend. Zo ontstaat er een ranking op basis waarvan u de meest geschikte kandidaat kan selecteren.

Wanneer een inhuuropdracht gegund, verzorgt Flextender de volledige administratieve afhandeling en creëert een digitaal dossier welke eenvoudig te raadplegen is. Denk hierbij aan zaken zoals: contractafhandeling, verzorgen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een integriteitsverklaring et cetera. Alle documenten worden samengevoegd in één digitaal dossier welke u eenvoudig kunt raadplegen.

​Flextender kan voor u het gehele facturatieproces uit handen nemen. Flextender heeft voor elke werkproces een passende oplossing. Het stelt u in staat om een efficiencyslag te maken en een kostenbesparing te realiseren. In een persoonlijk gesprek lichten we graag de mogelijkheden toe. Daarnaast is elke gemeentelijke organisatie per mei 2019 verplicht om over te stappen op E-facturatie. Medio Q1 van 2018 is Flextender klaar voor E-facturatie en stelt daarmee uw organisatie in staat om conform de laatste standaarden te werken.

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. De handhaving van de wet is uitgesteld tot 2020. Flextender heeft een samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) voor alle Wet DBA-aangelegenheden. Middels deze samenwerking zorgt Flextender dat u wordt voorzien van de juiste modelovereenkomst en de juiste inrichting van uw inhuurprocessen. Flextender beschikt over een goedgekeurde modelovereenkomst. Flextender houdt u als opdrachtgever op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

​Als gevolg van de wijziging in de aanbestedingsrichtlijnen stellen veel aanbestedende diensten een DAS in. Flextender heeft één centrale DAS ingesteld waar aanbestedende diensten eenvoudig op kunnen toetreden. Flextender ontzorgt u tevens in het proces van toetreding. De juridische roadmap hebben wij voor u klaar liggen. Middels toetreding tot het DAS handelt u in volledige compliant met de laatste richtlijnen.

Voor een succesvolle marktplaats is de aanwezigheid van kwalitatief goede leveranciers onontbeerlijk. Zonder de aanwezigheid van leveranciers kan de inhuuropdracht simpelweg niet worden uitgevoerd. Het is vanzelfsprekend dat leverancier tevreden moeten zijn over de marktplaats zodat zij zullen reageren en blijven reageren. Flextender hecht om veel waarde aan de tevredenheid van de leveranciers en verleent een persoonlijke service aan deze groep zoals: een goed bereikbare telefonische helpdesk, hulp bij het reageren op een inhuuropdracht, persoonlijke terugkoppeling omtrent hun reactie en advies om goed te kunnen reageren op een marktplaats.

Deze werkwijze heeft geresulteerd dat Flextender door vele grote, voorname en kleine partijen betiteld is als meest prettige en onderscheidende marktplaatsorganisatie om mee samen te werken.

Voor het verrichten van de diensten van Flextender is een vergoeding verschuldigd aan Flextender. De vergoeding verschilt per inhuuropdracht en wordt gecommuniceerd in de elke uitnodiging tot het doen van een aanbieding. De vergoeding kan in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever óf bij Leverancier.