Wat is Flextender?

Flextender is een organisatie die een online inhuurplatform aanbiedt. Opdrachtgevers kunnen inhuuropdrachten plaatsen op het platform. Wanneer er een opdracht geplaatst wordt, kunnen professionals vanuit de gehele markt reageren en meedingen naar de opdracht. Dit kunnen ZZP-ers, detacheringbureaus, bemiddelaars en uitzendbureaus zijn. Flextender is dé expert bij inhuur en begeleidt elke inhuuropdracht van begin tot eind op persoonlijke en gebruikersvriendelijke wijze. Flextender is 100% onafhankelijk en niet gebonden aan enige andere organisatie. Dit waarborgt dat het proces op een eerlijke en transparante wijze verloopt.

Waarom Flextender?

Flextender is hét inhuurplatform en onderscheidt zich door haar grondige kennis en ervaring van de materie alsmede de hoogwaardige persoonlijke service. Wij begeleiden elke inhuuropdracht van begin tot eind en stellen in het proces de opdrachtgever en de potentiële opdrachtnemers centraal. Deze focus resulteert in een goed functionerend inhuurplatform, waar vele opdrachtgevers en leveranciers met plezier op acteren.

Meer informatie

 • Direct en op eenvoudige wijze reageren en meedingen naar een inhuuropdracht.
 • Kosteloos en vrijblijvend inschrijven.
 • Automatisch op de hoogte van blijven van interessante inhuuropdrachten
 • Persoonlijke terugkoppeling omtrent uw reactie.
 • Goed bereikbare helpdesk voor al uw vragen.
 • Ontvangen van advies om goed te kunnen reageren op een marktplaats voor inhuuropdrachten.
 • Unieke mogelijkheid om te besparen op de kosten van externe inhuur met behoud van kwaliteit.
 • Unieke begeleiding van elke inhuuropdracht waarin uw wensen centraal staan.
 • Er wordt gehandeld in de lijn van de geldende aanbestedingsregels (indien van toepassing).
 • Bijzonder groot bereik van uw inhuuropdracht onder potentiele leveranciers.
 • Volledige ontzorging.
 • Contractafhandeling, VOG-aanvraag et cetera.
 • Digitaal dossier
 • Real-time managementrapportage.
 • (E-) Facturatie
 • Flextender biedt een online platform aan waar vraag en aanbod van inhuuropdrachten op transparante wijze bij elkaar komen.
 • Opdrachtgevers die op zoek zijn naar externe professionals plaatsen de inhuuropdracht op het online platform. In de inhuuropdracht worden alle relevante wensen en eisen van de opdracht beschreven waaraan de leverancier dient te voldoen.
 • Elke geïnteresseerde leverancier dient zich te kosteloos en vrijblijvend in te schrijven om mee te kunnen dingen naar een inhuuropdracht.
 • Elke geregistreerde leverancier ontvangt een mailnotificatie van de inhuuropdrachten binnen haar interessegebied.
 • Leveranciers kunnen binnen een bepaalde tijd reageren op de inhuuropdracht en aangeven in welke mate zij aan de wensen en eisen van de opdracht voldoen.
 • Flextender verwerkt alle reacties van leveranciers die willen meedingen naar de opdracht. De Cv’s worden gecheckt op juistheid.
 • Flextender stelt een ranking op van alle reacties voor de opdrachtgever. De ranking vindt plaats op basis van kwaliteit en prijs. Bij een gelijke kwaliteitsscore is het uurtarief doorslaggevend.
 • De opdrachtgever voert gesprekken met de geschikte kandidaten en gunt de opdracht aan de leverancier die het meest voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.
 • Flextender controleert de benodigde documenten, verzorgt de contractafhandeling en houdt toezicht op de urenregistratie.
 • Flextender geeft elke niet-winnende leverancier een persoonlijke terugkoppeling omtrent de afwijzing alsmede advies om beter te reageren op een marktplaats.
De inhuur van externe professionals zal voor elke organisatie effectiever en efficiënter functioneren door de aanwezigheid van een goed functionerend online platform waar vraag en aanbod op eenvoudige en transparante wijze bij elkaar komen.

Flextender wil het meest toonaangevende platform zijn en blijven voor inhuuropdrachten van organisaties waarbij de wensen opdrachtgevers en opdrachtnemers centraal staan.
Flextender brengt een vast bedrag per gewerkt uur in rekening voor haar diensten voor de duur van de inhuuropdracht. Dit bedrag wordt bij elke inhuuropdracht gecommuniceerd. Het bedrag is exclusief BTW.

Adres

Noordersingel 20-S
3755 EZ, Eemnes

Kantoortijden

Telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Telefoon

(035) 75 10 777

Email